Firma Produkcyjno-Handlowa "WIKLINOPOL" Ireneusz Zygmunt realizuje projekt pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii malowania
wyrobów z wikliny jako szansa na rozwój firmy Wnioskodawcy.”

F.P.H. "Wiklinopol"37-420 Rudnik n/Sanem Kopki ul. Komorniki 3, tel. +48 (015) 87 67 141